גישור

המשרד מטפל בגישור כללי, גישור משפחתי, גישור גירושין, גישור עסקי וגישור בענייני עבודה  בין צדדים שטרם פנו לערכאות בתי המשפט  וגם בתיקים המתנהלים בבתי המשפט בערכאות
השונות.

הגישור הנו דרך אלטרנטיבית לישוב סכסוכים- תהליך בו הצדדים לסכסוך נעזרים, מרצונם בגורם שלישי ניטראלי, אשר יגשר ביניהם ויסייע להם להגיע לפתרון יצירתי ומוסכם ללא כפיה.
הליך הגישור הנו הליך רצוני ועל דעתם של הצדדים,  לצדדים שליטה מלאה על ההליך ועל תוצאותיו.  ההליך לכל אורכו  הוא על דעתם של הצדדים לסכסוך ומרצונם החופשי וכל צד רשאי
לסגת מההליך בכל עת.
ההנחה היא שהליך רצוני המותנה כל כולו בהסכמת הצדדים, ייתן את הפיתרון המיטבי.
הליך הגישור הוא מהיר יעיל  וזול יחסית לחלופותיו.

עו"ד אהובה פרידמן הינה מגשרת מוסמכת, בוגרת קורס להכשרת מגשרים באוניברסיטת בר אילן וכן גישור משפחתי במכון להשתלמויות של לשכת עורכי הדין בישראל.

הניסיון הרב בניהול הליכים בבית המשפט  של עו"ד אהובה פרידמן תורם להבנת הסכסוך של הצדדים וסיוע במציאת פתרון אופטימאלי לצדדים.

המשרד מספק שירותי גישור במיומנות ומקצועיות לאנשים המעוניינים לפתור את הסכסוכים שביניהם מחוץ לכותלי בית המשפט בצורה נעימה תוך כבוד הדדי  וללא מלחמות.

עו"ד אהובה פרידמן תסייע לצדדים  להגיע  ליישוב הסכסוך מחוץ לבית המשפט  ולפתרון מוסכם בדרך של  משא ומתן, הדברות  והסכמה הדדית.

בסיום הגישור יגיעו הצדדים להסכמות אשר ינוסחו בהסכם. ההסכם יתקבל בהסכמת שני הצדדים בלבד והוא  יוגש לבית המשפט ויקבל תוקף של פסק דין.